Skip to main content

Financial

interim en verander

management

Diensten

Financieel manager

Het financiële team heeft een prachtige positie binnen een organisatie. Het is immers dít team dat bij besluitvorming als startpunt kan acteren: data over klantrelaties (debiteuren), over leveranciers (crediteuren) en over personeelsleden (salarisadministratie) is allemaal terug te vinden in de financiële administratie.

Data die met het juiste inzicht kan worden omgezet in informatie.

Het inzicht dat hierbij wordt gebruikt, vereist technische financiële kennis maar ook ervaring in besluitvormingsprocessen en ervaring met eventueel te verwachten positieve alsmede negatieve gevolgen van de te nemen besluiten. Kortom, dit vereist een financieel manager.

Zoekt u een Financieel Manager die snel en effectief kan inspringen of waarmee u wil overleggen, neem dan contact op via de contactpagina. Een oplossing vinden voor Uw vragen, het kan zeker!


Interim manager

Het kan zeker! Dit statement is geen loze kreet als het gaat over projectoplevering ondanks beperkte intern aanwezige capaciteit óf hulp om financiële processen écht onder controle te krijgen.

Project- en procesbeheersing vergen echter wel overzicht en ervaring. Overzicht omdat verschillende acties door verscheidene mensen tegelijkertijd door elkaar lopen qua uitvoering en tijdspad. Ervaring omdat doorlooptijd en succes afhangt van tijdige bijsturing van de diverse acties. Succesvolle implementaties zijn dus gebaat bij snelle en kundige besluitvorming.

Kortom, dit vereist een ervaren interim manager die soortgelijke projecten en/of processen al eerder heeft doorlopen.

Zoekt u een Interim Manager snel en effectief kan inspringen of waarmee u wil overleggen, neem dan contact op via de contactpagina. Een oplossing vinden voor Uw procesverandering of projectoplevering, het kan zeker!


Toezichthouder

Iedereen kent inmiddels de slogan wel, dat ‘aandacht alles beter maakt’. Dit geldt voor individuen als ook voor bedrijven. Een frisse blik onafhankelijke blik met kennis van algemeen management, aansturing van uiteenlopende teams en met de nodige kennis van financiële processen.

Voor een bestuurder is het hierbij prettig én noodzakelijk dat in overleg met de toezichthouder(s) heldere werkkaders worden vastgesteld én gehandhaafd. Kortom, goed toezichtouderschap betekent aandacht voor de organisatie vanuit heldere objectieve spelregels.

Zoekt u een Toezichthouder die bereid is om aandacht te geven aan Uw organisatie en/of Uw team van bestuurders, neem dan contact op via de contactpagina. Een oplossing vinden voor Uw behoeften, het kan zeker!